Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κιάρα

Ράτσα: AMPT
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - Καθήκοντα ασφαλείας