Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Dantes

Ράτσα: Amstaff
Ηλικία: 18 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή