Τρικούπης

Ράτσα: AMPT
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - Διόρθωση συμπεριφοράς - Καθήκοντα ασφαλείας

 

 

Έκθεση εικόνων