Έμα

Ράτσα: Akita
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Έκθεση εικόνων