Πενθέας

Ράτσα: Bandog
Ηλικία: 12 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βσική υπακοή - Καθήκοντα ασφαλείας

Έκθεση εικόνων