Πάρης

Ράτσα: Cane Corso
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Έκθεση εικόνων