Δίας

Ράτσα: Bull terrier
Ηλικία: 5 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Έκθεση εικόνων