Βίλμα

Ράτσα: Γερμανικός ποιμενικός
Ηλικία: 10 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Έκθεση εικόνων