Νέδα

Ράτσα: Γερμανικός ποιμενικός
Ηλικία: 9 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Έκθεση εικόνων