Βασίλης

Ράτσα: AMPT
Ηλικία: 8 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Έκθεση εικόνων