Μίρλα

Ράτσα: Ελλ. Ποιμενικό
Ηλικία: 7 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή

Έκθεση εικόνων