Αγης

Ράτσα: Ημίαιμος
Ηλικία: 15 μηνών
Τύπος εκπαίδευσης: Βασική υπακοή - διόρθωση συμπεριφοράς

Έκθεση εικόνων